Programma

Programma Sport Innovatie Congres 2019

Het programma van het 16e Sport Innovatie Congres bestaat uit een interactief programma met start-up pitches, workshops en tafelsessies en een plenair programma met keynotes, een tweetal on-stage talkshows en de uitreiking van de 11e Dutch Sport Innovation Award. De dag wordt afgesloten met netwerkborrel en kleine maaltijd.

Van 12:00 tot 14:00 is er tevens een live-uitzending van BNR Zakendoen

Interactief programma

 • 13.00 uur Ontvangst met koffie en thee

Ronde 1: 13.25 – 14.10 uur

Start-up pitches

 • Innovatiebeloften

  Talentvolle ondernemers presenteren/ pitchen hun innovatie aan een vakkundige jury, bestaande uit experts uit de praktijk. Klik hier voor meer informatie over innovatiebeloften.

Ronde 1: 13.25 – 14.10 uur

Workshops

 • Slimme sensoren in de praktijk (Rik vd Wiel, Nano4Sports)

  We verzamelen steeds meer informatie over menselijk gedrag tijdens het verloop van de dag. Nieuwe technologieën maken het mogelijk dat (recreatieve) sporters steeds meer informatie en feedback krijgen over hun beweeggedrag. Tijdens deze workshop maken bedrijven en kennispartijen de huidige en toekomstige meet- en feedbacksystemen inzichtelijk.

 • De nationale en internationale mogelijkheden voor ondernemers op het gebied van financiering en kapitaalwerving (Daniëlle de Boer, Innofius BVBA en Merit Clocquet, Sportinnovator)

  In deze workshop wordt een beeld geschetst van de nationale en internationale mogelijkheden voor ondernemers op het gebied van financiering en kapitaalwerving. Daarnaast zijn diverse experts aanwezig waarmee je als bezoeker in gesprek kunt gaan. Je vindt onder andere antwoord op vragen als: welke verschillende financieringsinstrumenten en mogelijkheden zijn er voor mijn innovatie, hoe betreed je de markt van Europese subsidies en hoe kun je het beste netwerken in Europa.

 • Hup naar buiten! - workshop over slim inrichten van een beweegvriendelijke buitenruimte (Harmen Bijsterbosch, InnoSportLab en Tommy van den Dungen, Kragten)

  De workshop ‘Hup naar buiten!’ staat onder leiding van Harmen Bijsterbosch, manager van InnoSportLab Sport & Beweeg. Dit Sportinnovatorcentrum ontwikkelt innovaties voor het stimuleren van sport en beweging in de openbare ruimte. Innovaties kunnen zowel fysiek als digitaal zijn, vaak een combinatie van beiden zelfs. Harmen deelt graag de inzichten en ervaringen die het InnoSportLab de afgelopen jaren hierbij heeft verkregen, en gaat in op vragen en reacties vanuit de zaal. Ook zijn er bijdragen vanuit bureau Kragten en het bedrijf Novasports Sport & Beweeg, één van de vier winnaars van de recente VWS-challenge ‘Bewegen in de openbare ruimte’.

 • Meer doen met data (Auke Damstra, Sport Data Valley)

  Tijdens deze workshop gaat Auke Damstra, managing director van Sports Data Valley, dieper in over de mogelijkheden van data en de mogelijkheden van Sport Data Valley.

 • Herstellen, herstellen: naar een herstellocatie van de toekomst (Sam Ballak, embedded scientist en Jeroen Wouters, Team NL Innovation Center)

  In deze workshop staat het onderwerp ‘Herstellen’ centraal. Voor optimale trainingseffect is het van cruciaal belang om na afloop van een training voor te bereiden op de volgende training. Binnen de infrastructuur van Sportcentrum Papendal met een diversiteit aan topsportdisciplines worden herstelstrategieën ondersteund met voedingsaanpakken en diverse herstelmethoden. Sam Ballak, embedded scientist, en Jeroen Wouters, Innovatie-manager Sport en Voeding bij Sportcentrum Papendal, Eat2Move en Team NL Innovation Center zullen hierbij inzicht geven in de mogelijke aanpakken. Bedrijfsleven, experts en geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om mee te denken over relevante methoden en strategieën voor herstel. Samen bouwen we verder aan de herstellocatie van de toekomst.

Ronde 1: 13.25 – 14.10 uur

Tafelsessies

 • Topsport vs Esports (Dirk Tuip, H20 esports)

  Esports is een sterke groeimarkt waar jeugd en jong-volwassenen zicht sterk mee verbonden voelen. Dit fenomeen is voor de (top)sportwereld zelfs van cruciaal belang. Dirk Tuip zal tijdens deze thematafel meer inzicht geven over dit onderwerp en toelichten hoe hij met zijn platform H20 esports voor innovatie in de sport zorgt.

 • Wat maakt een vitaliteitscampagne in jouw bedrijf succesvol? (Jorick Hendriksen, Athletic Skills Model en Eric Lankers, Triple Double sportmarketing)

  Tijdens deze tafelsessie vertelt Jorick Hendriksen (MSc) van Athletic Skills Model over vitaliteit binnen organisaties. Hoe zet je een vitaliteitscampagne op binnen jouw bedrijf? Wat zijn de succesfactoren? En welke kansen biedt dit voor zowel de medewerkers als het bedrijf?

 • Prestaties meten via Sport Motion Capture technology (Jimmy Hermans, Urban Sports Performance Center)

  Jimmy Hermans van het Urban Sports Performance Center geeft tijdens deze tafelsessie inzicht in hoe de Sport Motion Capture ingezet wordt om de extreme prestaties van sporters te meten en de data hiervan terug te geven aan sporters, coaches of toeschouwers.

 • Kwalitatieve visuals, infographics en video's creëren voor social media kanalen van sportorganisaties (Jasper Swelheim, Content Stadium)

  Professionele sportorganisaties zijn verworden tot ware media bedrijven, die op grote schaal content moeten creëren om hun fans digitaal te engagen. Deze sportorganisaties, groot én klein, lopen bij de creatie van deze – vaak enorme hoeveelheden – visuele content vaak tegen verschillende problemen aan. Denk aan: te weinig budget, beperkte creatieve skills in-house, een te klein creatief team en teveel content moeten creëren, o.a. door de enorme hoeveelheden social media kanalen en/of talen waarin de content moet worden gepubliceerd.

  Content Stadium is een online platform waarmee de media teams van professionele sportorganisaties wereldwijd op een efficiënte manier visuals, infographics, animaties en video’s voor hun social media én digitale kanalen kunnen creëren, en biedt daarmee een oplossing voor de hierboven beschreven problematiek.

  Jasper Swelheim laat tijdens de tafelsessie a.d.h.v. een aantal cases zien hoe Content Stadium sportganisaties heeft geholpen om niet alleen méér, maar ook kwalitatievere, efficiëntere en nieuwe content te creëren, waardoor hun fanbases zijn gegroeid in zowel bereik als engagement.

Ronde 2: 14.15 – 15.00 uur

R

Workshops

 • Slimme sensoren in de praktijk (Rik vd Wiel, Nano4Sports)

  We verzamelen steeds meer informatie over menselijk gedrag tijdens het verloop van de dag. Nieuwe technologieën maken het mogelijk dat (recreatieve) sporters steeds meer informatie en feedback krijgen over hun beweeggedrag. Tijdens deze workshop maken bedrijven en kennispartijen de huidige en toekomstige meet- en feedbacksystemen inzichtelijk.

 • De nationale en internationale mogelijkheden voor ondernemers op het gebied van financiering en kapitaalwerving (Daniëlle de Boer, Innofius BVBA en Merit Clocquet, Sportinnovator)

  In deze workshop wordt een beeld geschetst van de nationale en internationale mogelijkheden voor ondernemers op het gebied van financiering en kapitaalwerving. Daarnaast zijn diverse experts aanwezig waarmee je als bezoeker in gesprek kunt gaan. Je vindt onder andere antwoord op vragen als: welke verschillende financieringsinstrumenten en -mogelijkheden zijn er voor mijn innovatie, hoe betreed je de markt van Europese subsidies en hoe kun je het beste netwerken in Europa.

 • Maakt gamification bewegen weer leuk? (Carla Scholten, Embedded Fitness)

  Elke sport is in oorsprong een applied game, maar in veel gevallen nog zonder gebruik van data- sensor- en communicatietechnologie. Aansluiting wordt gemist op de huidige technologische belevingswereld met een teruglopend ledental tot gevolg of gapende leerlingen in de gymzaal. Games maken wel gebruik van deze technologieën en zorgen voor een grote betrokkenheid en aantrekkingskracht van gebruikers. Carlo Scholten gaat tijdens deze sessie meer inzicht geven over onderstaande:
  – Hoe kunnen we game principes en gamedesign betekenisvol toepassen in andere sectoren naast entertainment?
  – Hoe vinden we een ideale balans in de toepassing tussen leuk zijn en een doel dienen?
  – Verken de didactische mogelijkheden en invloed van nieuwe digitale middelen voor bewegingsonderwijs en training in de sport.
  – Probeer de nieuwste ontwikkelingen als de smartwall en smartclips zelf uit.

 • Publiek en private waardecreatie voor vitaliteit (Antoine de Brouwer, Connecting Goals en Robert Jan Koens, Jumbo)

  Antoine de Brouwer en Robert Jan Koens geven gedurende deze sessie meer inzicht in de Jumbo Jood App. Deze app is ontwikkeld en getest in een topsport omgeving (PSV en Jumbo Visma wielerteam). Jumbo wil graag weten welke features van de app voor een breder publiek gebruikt kunnen worden en op welke manier. In een interactieve sessie zullen de deelnemers worden gevraagd naar hun mening. De vraag ‘Hoe kan er met de Jumbo food app waarde gecreëerd worden voor een grote groep mensen?’ staat hierbij centraal.

 • Private coaching voor iedereen door middel van Artificial Intelligence en Internet of Things (Aarnout Brombacher, TU/e, Mark de Graaf en Siebren Schaafsma, imec)

  Nieuwe technologieën als AI en IOT doen hun intrede in sport en vitaliteit en bieden kansen op innovatieve oplossingen en business. Bij IOT en AI gaat het om de ontwikkelingen van slimme meetomgevingen, data en het gebruik van data voor feed back en coaching. Deze coaching kan voor sporter, maar ook voor de individu in zijn beweeggedrag zijn of de medewerker die actief moet worden. In deze workshop nemen Aarnout Brombacher (TU/e) en Siebren Schaafsma (IMEC) de deelnemers mee in de trends en ontwikkelingen rond IOT en AI, laat zien wat je er voor persoonlijke impactvolle coaching en begeleiding mee kunt en toont hoe bedrijven hier nu al in actief zijn.

Ronde 2: 14.15 – 15.00 uur

Tafelsessies

 • Hoe Fonds Gehandicaptensport voice inzet in toegankelijker maken van sport (Arjo Wijnhorst, Uniek Sporten)

  Meer informatie over deze sessie volgt z.s.m.

 • Actief sporten & virtueel gamen samengebracht in een wereldwijd toernooi met het lichaam als controller (Peter Kortenhoeven, Pillows Willow)

  Hoe mooi zou het zijn als er een koppeling kan worden gemaakt tussen de wereld van actief sporten en computer gaming? Denk aan een op te zetten competitie tussen onderlinge clubs. De groei van esports is niet te stuiten, waar tegenover sommige bonden weer te maken hebben met een terugloop in het ledenbestand. Als koploper op het gebied van games en immersive tech, heeft Pillow’s Wilow VR studios als eerste in de wereld een koppeling weten te maken waarbij niet de handen en pols centraal staan, maar het gehele lichaam als controller. Spelers worden ondergedompeld in een virtuele omgeving d.m.v. bewegingsregistratie van het totale lichaam, gecombineerd met een VR bril. Het is een schitterende ervaring, waarin je kunt springen, rollen, kruipen; samengevat een totale full-body work-out in een fascinerende spelomgeving, geïnspireerd op sport. De competitie is opgezet in matches van 2 tegen 2, waarbij het lijkt of je naar beachvolley kijkt zonder bal. Er is een beeldregistratie die verslag doet van het spelverloop rondom het veld en er is mogelijkheid om via diverse media de wedstrijd te volgen met de mogelijkheid tot interactie (AR/VR/SCHERMEN). Dit spektakel kan als vaste installatie worden geplaatst, maar ook als evenement worden ingezet voor zowel binnen als buiten. Hierin zit het onderscheid, want doordat de ervaring refereert naar echte sports en behoudt het ook het gevoel van een computergame, waardoor het de sporter en gamer weet te verbinden met inzet van actief bewegen. Graag gaan wij het gesprek aan met partijen die deze visie delen, waarbij gezocht wordt naar een serie sport clubs, die op deze manier met elkaar verbonden willen worden vanuit een op te zetten competitie.

 • De VAR next level (Giel Kirkels, KNVB)

  Giel Kirkels is vanuit zijn rol als innovatiemanager bij de KNVB verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de VAR: van de verbeteringen van communicatie aan de fans tot aan de ontwikkeling en inzet van nieuwe arbitragetechnologie in de toekomst. Hier vertelt hij meer over tijdens deze tafelsessie.

Plenair programma

 • 15.00 - 15.30 uur Pauze en inloop plenair programma
 • 15.30 - 15.40 uur Welkom & opening Margreet Reijntjes

  Dagvoorzitter Margreet Reijntjes opent het 16e Sport Innovatie Congres. Magreet is onder andere bekend van het radioprogramma De Perstribune, iedere zondag op Radio 1.

 • 15.40 - 16.15 uur Keynote Tony Bosma: ``De toekomst van sport en samenleving, reset uw mentale software``

  Topfuturist Tony Bosma duidt op een prikkelende wijze vanuit het businnes, sport en vitaliteit perspectief onze samenleving, trekt aannamens in twijfel en benoemt de grootste trends en uitdagingen. Dit alles met actuele en verrassende voorbeelden.

 • 16.15 - 16.45 uur On-stage talkshow: De Sportinnovatietafel met Gerard Rietjens, Bernadet van Os en Martin Hersman

  Onder leiding van dagvoorzitter Margreet Reijntjes gaan Gerard Rietjens (Team Jumbo-Visma), Bernadet van Os (NOC*NSF) en Martin Hersman (oud-topschaatser en commentator) in het gesprek over het belang van innovatie in de sport.

 • 16.45 - 17.15 uur Pauze en bezoek start-up in a box
 • 17.15 - 18.00 uur Keynote Henk Markerink: ``Amsterdam Innovation Arena, the world’s leading smart playground``

  Tijdens deze keynote vertelt Henk Markerink als CEO van de Johan Cruijff ArenA over waarom de Johan Cruijf ArenA één van de meest duurzame en innovatieve stadions ter wereld is en op welke manier (sport)innovatie hier gestimuleerd wordt.

  CEO of Johan Cruijff ArenA

 • 18.00 - 18.30 uur On-stage talkshow: De Ondernemerstafel met Frank van der Vloed, Frans Lefeber, John Baekelmans en Robert Jan Koens

  Onder leiding van dagvoorzitter Magreet Reijntjes gaan ondernemers Frank van der Vloed (Signify en lid Topteam Sport), Frans Lefeber (Smart Floor), John Baekelmans (imec) en Robert Jan Koens (Jumbo) het gesprek aan over het belang en de link tussen sport en vitaliteit het het bedrijfsleven.

 • 18.30 - 18.50 uur Uitreiking Dutch Sports Innovation Award

  Voor de 11e keer wordt de Dutch Sports Innovation Award uitgereikt. Een stimuleringsprijs voor innovatieve en kansrijke producten/diensten op het gebied van sport & bewegen.

 • 18.50 - 19.00 uur Wrap up
 • 19.00 - 19.30 uur Netwerkborrel en kleine maaltijd
Background Image

Mis dit unieke congres niet!

Laat je inspireren en ontmoet een uniek netwerk tijdens de 16e editie van het Sport Innovatie Congres.

Regulier tarief: € 225,-

Registreren