Wint jouw innovatie de award ter waarde van €15.000?

DUTCH SPORTs INNOVATION AWARD 2020

Voorwaarden dutch sports innovation award

dutch sports innovation award 2020

De Dutch Sports Innovation Award is een jaarlijkse stimuleringsprijs voor het meest innovatieve en kansrijke product of dienst, op het gebied van sport en bewegen. Het product of de dienst kan zich richten op zowel topsport als recreatieve sport. Het kan bijdragen aan het verbeteren van sportprestaties of aan het stimuleren van een actieve of sportieve leefstijl voor een verhoogde vitaliteit. 

De prijs wordt dit jaar voor de 12e keer uitgereikt. De uitreiking zal dit jaar tijdens een uitzending van het digitale Sport Innovatie Congres op 8 december plaatsvinden.

Prijs
De winnaar van de Dutch Sports Innovation Award ontvangt een prijs ter waarde € 15.000, verdeeld over:
• € 5.000 Geldprijs,
• € 5.000 Advies en ondersteuning voor doorontwikkeling en/of vermarkting van het product,
• € 5.000 Publiciteit en mediawaarde.

Criteria
• Er moet een fysiek product of feitelijke dienst (eventueel prototype) beschikbaar zijn waarvan de werking is aangetoond, alsmede een plan voor benadering van de markt dat aangeeft hoe de propositie voor de markt is. Op basis van dit ‘marktplan’ kan de marktpotentie beoordeeld of ingeschat worden.
• Producten of diensten zijn zo ver doorontwikkeld, dat de marktwaarde en de impact op sportprestaties en/of vitaliteit duidelijk zijn of goed zijn in te schatten.
• Het gaat om producten of diensten van Nederlandse origine.

Beoordeling
Inzendingen dienen te voldoen aan bovenstaande criteria en worden beoordeeld op de volgende eigenschappen:

 1. Bijdrage aan Prestatie en/of Vitaliteit
 • Product of dienst maakt het mogelijk om beter en/of gezonder te presteren in top- en/of recreatieve sport (“het beste uit jezelf halen”).
 • Product of dienst draagt bij aan de bevordering van een sportieve en actieve leefstijl voor verbetering van de vitaliteit.
 1. Time to market
 • Is het product binnen afzienbare tijd naar de markt te brengen?
 1. Innovatie
 • Is het Product of dienst innovatief/vernieuwend?
 1. Impact/Marktpotentie
 • Heeft het product of dienst over voldoende marktpotentie?

Jury
De winnaar van de prijs wordt bepaald door een onafhankelijke jury. Deze bestaat uit: 

 • Koen Lemmink (Rijksuniversiteit Groningen), Jury voorzitter,
 • Dirk Vinken (FGHS), 
 • Mariken Leurs (RIVM), 
 • Peter Kentie (Eindhoven 365),
 • Jan Hoefnagels (zelfstandig ondernemer en consultant).

Proces
• 16 november 20.00 uur: Deadline indiening,
• 25 november 14.30-16.30: Digitale pitches voor de jury door een selectie van de inzendingen,
• Tussen 27 november en 7 december worden de eindpresentaties (filmpje of anders) met de top 3 voorbereid,    
• 8 december: Uitreiking Dutch Sport Innovation Award 2019 tijdens digitaal Nationale Sport Innovatie Congres 2020.

We verwachten de inzendingen die in de top 3 terechtkomen bij de uitreiking van de Dutch Sport Innovation Award prijs op 8 december. 

Doelgroep
De Dutch Sports Innovation Award is bedoeld voor grote, middelgrote en kleine bedrijven, starters, kennisinstellingen of dienstverleners, die een innovatief  product of dienst op de markt zetten dat zich richt op sport&bewegen in brede zin.

Inschrijven
Inschrijven kan tot uiterlijk 16 november 20.00 uur via het inschrijfformulier.

Bij vragen kunt u contact opnemen met info@sportsandtechnology.com.

Meld je kosteloos aan voor het
sport innovatie congres 2020

Heb je een vraag?
Stuur dan een email naar communicatie@sportsandtechnology.com.